پروژه نیکامال

پروژه نیکامال یکی دیگر از بزرگترین پروژه های کاری شرکت نگین جام محسوب می شود. این پروژه در

پروژه نیکامال یکی دیگر از بزرگترین پروژه های کاری شرکت نگین جام محسوب می شود.
این پروژه در بهترین منطقه تجاری کرج،گوهردشت با متراژ ۲۲۰۰۰ متر مربع نمای خشک اجرا گردیده است.
نمای پروژه مذکور از سرامیک ،کرتین وال و کامپوزیت تشکیل شده است.
ترکیب این نما پروژه نیکامال را به نگینی در منطقه گوهر دشت تبدیل کرده است.

پروژه نیکامال

پروژه نیکامال

منبع Neginjaam

ثبت دیدگاه