پروژه فاطمیه

پروژه فاطمیه تهران

پروژه بزرگ فاطمیه در تهران یکی از پروژه های فنی شرکت نگین جام واقع در مرکز تهران است.

پروژه بزرگ فاطمیه در تهران یکی از پروژه های فنی شرکت نگین جام واقع در مرکز تهران است.
این پروژه شامل ۸ دهنه نورگیر در سراسر سقف شبستان است و جزئیات آن به شرح زیر است.

تهیه و اجرای سقف نورگیر با سیستم اسکای لایت که یک سازه آهنی جهت زیرسازی و پوشش آلومینیومی به همراه شیشه های Safety با ساختار سکوریت لمینیت می باشد.
نکته متفاوت در اجرای این نورگیر شکل هندسی پنج ضلعی و شیب قابل توجه آن است.
تیم مهندسی شرکت نگین جام در تهیه نقشه های معماری فاز یک و همچنین در روند اجرا به جهت ایجاد شکل هندسی منظم به نتایج مطلوبی دست پیدا کردند.
همچنین تهیه و اجرای فلاشینگ و اتصال آنها به سقف نورگیر اسکای لایت با متریال ورق کامپوزیت توسط این شرکت صورت پذیرفت.

موارد اجرایی انجام شده پروژه فاطمیه توسط شرکت نگین جم

– طراحی سقف وتهیه نقشه های فاز یک و دو و کانسپت های مربوطه؛
طراحی و محاسبات سازه؛
– تهیه و اجرای استراکچر فلزی بر اساس مدل نهایی در محاسبات سازه ای؛
– تهیه و اجرای سقف اسکای لایت به همراه شیشه های نیمه سکوریت و لمینیت Full Safety؛
– تهیه و اجرای بازشوهای الومینیومی Sliding؛
– تهیه و اجرای فلاشینگ با ورق آلومینیومی و اتصال آن به سقف اسکای لایت؛

پروزه فاطمیه

پروزه فاطمیه

پروزه فاطمیه

پروزه فاطمیه

پروزه فاطمیه

منبع نگین جام

ثبت دیدگاه