پروژه چابهار

پروژه ساختمان برج کنترل دریایی چابهار

پروژه ساختمان برج کنترل دریایی چابهار یکی دیگر از پروژه های عظیم شرکت نگین جام است. محل اجرای

پروژه ساختمان برج کنترل دریایی چابهار یکی دیگر از پروژه های عظیم شرکت نگین جام است.
محل اجرای این پروژه در بندر چابهار قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله ساخت سازه اصلی قرار دارد.
کلیه شیشه های پروژه مذکور تماما توسط شرکت نگین جام اجرا خواهد شد.

در دست تکمیل…

پروژه چابهار

پروژه چابهار

پروژه چابهار

منبع نگین جام

ثبت دیدگاه