پروژه آفرینش

پروژه آفرینش

پروژه آفرینش در میدان راه آهن واقع شده و دارای نمای پانچ متال به متراژ سطح ۲۰۰۰ مترمربع

پروژه آفرینش در میدان راه آهن واقع شده و دارای نمای پانچ متال به متراژ سطح ۲۰۰۰ مترمربع می باشد.
ساختار این پروژه بدین گونه است که طبقات پایین از کمترین پانچ برخوردار است.
در همین راستا هرچه به تراز ارتفاعی بالاتر رفته ، پانچ ورق ها بیشتر شده تا نور بیشتری به طبقات وارد شود.
لازم به ذکر است هر ورق دارای ساختار منحصر به فرد بوده که دارای اعوجاج مخصوص به خود می باشد.
سیستم نصب ورق های یاد شده در پروژه آفرینش بصورت فیکس بوده است.
کلیه مراحل نصب و اجرا در این پروژه توسط تیم متخصصان شرکت نگین جام انجام شده است.

پروژه آفرینش

پروژه آفرینش

پروژه آفرینش

منبع Neginjaam

ثبت دیدگاه