پروژه یاس پاسداران یکی دیگر از پروژه های لوکس و مدرن شرکت نگین جام است که در شمال تهران و در منطقه پاسداران اجرا می شود.
در فاز اول این شرکت افتخار نصب شیشه های دو دهنه از واحد های تجاری این پروژه را داشته است.پروژه ساختمان برج کنترل دریایی چابهار یکی دیگر از پروژه های عظیم شرکت نگین جام است.
محل اجرای این پروژه در بندر چابهار قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله ساخت سازه اصلی قرار دارد.